Realizace projektů zahrnujících získávání obnovitelné energie (zelená energie)

Nákup pohledávek a vymáhání.

Dodáváme biopaliva.

Zásobování ocelářského průmyslu dodávkami polotovarů a surovin.

Marketingové a reklamní služby

Restrukturalizace podniků

Stavební služby


Díky našim znalostem a zkušenostem poskytujeme služby na nejvyšší úrovni.

Poskytování služeb a produktů klientům v souladu s nejvyššími standardy, a to jak z ekonomického, tak sociálního hlediska.